گروه آیمکو

ایمپادکو

شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد و فلزات (ایمپادکو) (سهامی خاص)

احداث و بهره برداری از کارخانجات تولید مواد فلزی

آدرس : تهران - خیابان ولیعصر زرتشت غربی پلاک 34 واحد4

تلفن : 88997990 فکس : 88997995

;