فرصتهای شغلی

کاربر عزیز، فرصت شغلی فعالی وجود ندارد.

آیمکو همواره به دنبال بکارگیری نیروهای باانگیزه است. افتخار همکاری با این عزیزان برای آیمکو یک تجربه مفید خواهد بود. اگر حس میکنید می توانید به خانواده آیمکو کمک کنید در هر زمان می توانید از طریق رایانامه زیر با ما در تماس باشید.

info@imecco.ir

;