پروژه

عملیات نظارتی اکتشافی در آنومالی های سنگ آهن بافق – آنومالی های میشدوان، چاه گز، 19D و 12A

عملیات نظارتی اکتشافی در آنومالی های سنگ آهن بافق – آنومالی های میشدوان، چاه گز، 19D و 12A

 این انومالی ها در استان یزد و  در شمال تا شمال غرب شهرستان بافق قرار دارد. این پروژه شامل نظارت بر عملیات اکتشاف و حفاری های آنومالی­های میشدوان، چاه گز، 19D و 12A بوده است.

در این پروژه­ها اقداماتی چون  نظارت بر تهیه نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی،پیاده کردن نقاط حفاری، نظارت بر عملیات حفاری و نظارت بر لاگ مغزه ها انجام گرفته است. این پروژه با حضور و نظارت کارشناسان شرکت HATCH کانادا و آموزش کارکنان این شرکت  توسط آنان اجرایی و عملیاتی شده است.

نتایج مطالعات اکتشافی در این پروژه:

-کشف ذخیره ای بالغ بر 15 میلیون تن سنگ آهن در آنومالی میشدوان که در حال حاضر عملیات معدنکاری بر روی این معدن انجام میشود.

- کشف ذخیره ای بالغ بر 20 میلیون تن سنگ آهن در آنومالی12A. از این میزان در حدود 500 هزار تن در سطح و بقیه ذخیره در عمق 100 تا 600 متری قرار گرفته است. سنگ آهن این کانسار جز پر عیارترین سنگ آهن مگنتیتی ایران میباشد. در حال حاضر بخشی از ذخیره سطحی این کانسار استخراج شده است.

- در کانسار19D در زمان اجرای پروژه همزمان4 حلقه گمانه در دست حفاری بود که در حدود 800 متر عملیات حفاری انجام شد. ولیکن سازمان محیط زیست یزد به دلیل نداشتن مجوز اکتشاف توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی مانع ادامه عملیات حفاری شد و مطالعات اکتشافی متوقف گردید.

;